-28%

Rodinné lezenie

Preverte lezecké zdatnosti Vašej rodiny. Naučte sa dôverovať Vašim rodinným príslušníkom a nechajte sa nimi istiť vo výškach nášho lanového centra.

Tento program podporuje vzájomnú spoluprácu a dôveru v rodine, zvyšuje fyzickú zdatnosť a pomáha Vašej rodinnej komfortnej zóne rásť.

 

Tento produkt nie je samostatne predajný. Musíte vybrať aspoň 3 množstvo pre tento produkt

12,96 €

18,00 €

Končí o:

Kúpene: 3x

V RÁMCI TOHTO PROGRAMU SI MÔŽETE VYBRAŤ AŽ Z 8 LEZECKÝCH PREKÁŽOK A FUN ATRAKCIÍ. Dvaja ÚČASTNÍci ZDOLÁVAjú PREKÁŽKY A ostatní ich ZO ZEME ISTia, NÁSLEDNE SA VYSTRIEDAJÚ. PROGRAM TRVÁ 2,5 HODINY - KOĽKO PREKÁŽOK DOKÁŽETE ABSOLVOVAŤ BUDE ZÁVISIEŤ NA VAŠICH LEZECKÝCH SCHOPNOSTIACH A KONDÍCII.  

Prekážky sú rôznej obtiažnosti. Súčasťou partnerského okruhu ako aj výbornou ukážkou tímovej spolupráce sú atrakcie Divoké V, Jakubov rebrík, Taznanov skok, Okná, Stavanie debničiek, Mix traverz a Tandemová obria hojdačka.

V úvode programu sa prezlečiete do horolezeckej výstroje a dostanete krátku inštruktáž k bezpečnosti, technike a spôsobu prechádzania jednotlivých prekážok, ktoré sú ľahkej až ťažkej obtiažnosti. Počas ich zdolávania budete istení 2 spôsobmi, a to cez istiaci prostriedok a vzájomným istením.

ČO JE V CENE ZAHRNUTÉ:

 • Uvedená cena je na 1 osobu
 • Tímove prekážky do 2,5 hod. vrátane inštruktáže a oblečenia do výstroja
 • Horolezecký výstroj (celotelový sedák, helma, istiaci prostriedok)
 • Horolezecké laná
 • Inštruktáž
 • Inštruktor

DÔLEŽITÉ:

 • Min. vek: 10 rokov
 • Max. váha 1 účastníka: 120 kg
 • Min. výška: 120 cm
 • Dĺžka programu: 2,5 hod.
 

PLATNOSŤ POUKAZU:

 •  do 31.10.2018
 • Od 11:00 do 17:00, po telefonickom potvrdení aspoň deň vopred