Produkty – stupen-akcnosti stredny-velky – obdobie leto ( 7 )